Thông báo tuyển dụng VNETGPS vị trí nhân viên kỹ thuật sản xuất bảo hành 2018Do tốc độ phát triển của công ty cũng như nhu cầu phát triển của thị trường định vị, VNETGPS cần tuyển 05 nhân viên kỹ thuật sản xuất, bảo hành. Cụ thể thông tin tuyển dụng của chúng tôi như sau:

Read more ...

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh 2018 vnetgpsTiềm năng phát triển nở rộ của thị trường định vị cùng với nhu cầu phát triển thị trường lớn mạnh, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam cần tuyển gấp 5 chuyen viên kinh doanh, phát triển thị trường. Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

Read more ...

Thông báo tuyển dụng vnetgps vị trí lập trình viên C#Để nâng cao khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của mình, VNETGPS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên lập trình C#. Cụ thể thông tin tuyển dụng của chúng tôi như sau:

Read more ...

Thông báo tuyển dụng vnetgps vị trí Telesale

Năm phát triển bùng nổ của VNETGPS. Do nhu cầu phát triển, hiện tại chúng tôi đang tuyển dụng rất nhiều vị trí. Nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên bán hàng qua điện thoại - telesales... Vị trí Telesale VNETGPS cần tuyển 3 bạn. Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

Read more ...

Thông báo tuyển dụng vnetgps vị trí nhân viên kinh doanh tháng 5/2017Để mở rộng mạng lưới khách hàng của mình, công ty cổ phần công nghệ điện tử & viễn thông Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh. Cụ thể thông tin tuyển dụng của chúng tôi như sau:

Read more ...
0961 152 839